Статут

Статут

історико-краєзнавчого музею Васильківської

загальноосвітньої школи І-ІII ступенів №3

 

1.     Загальні положення

1.1 Шкільний краєзнавчий музей є складовою частиною національного музейного фонду України. Це культурно-освітня і виховна установа метою якої є збереження, систематизація, популяризація пам'яток матеріальної і духовної культури. Музей сприяє залученню учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формуванню освіченої творчості та вихованню активної громадської позиції, забезпечує духовну єдність та спадкоємність минулого і сучасного поколінь.

1.2 Музей створено вересень 1999 року.

1.3 Адреса музею: 08600 м. Васильків, вул. Шевченка 46

1.4 Профіль музею історико-краєзнавчий.

1.5 Шкільний музей не є юридичною особою, підпорядкований Васильківській ЗОШ I – I I I  ст. №3

1.6 Музей працює на підставі наказу директора школи при дотриманні відповідних вимог щодо наявності:

• фонду музейних предметів, 107 одиниць зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії краю, на основі яких побудована експозиція історико-краєзнавчого музею;

• приміщення старого корпусу школи (площа музею 40 м2 ), де експонується музейна колекція;

• експозиції, яка за змістом і оформленням відповідає сучасним вимогам;

• наявності сторожової охорони в школі.

1.7 Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та постановами Верховної Ради, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законами України "Про музеї та музейну справу", нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, статутом школи, наказами директора школи та цим статутом.

 

2.     Головні завдання та зміст роботи музею

2.1. Сприяти поглибленню гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного  процесу в школі шляхом залучення вчительського та учнівського колективів до пошукової історико-краєзнавчої та науково-дослідницької діяльності.

2.2 Популяризація патріотичних, трудових традицій школи.

2.3 Проведення лекцій, екскурсій, творчих зустрічей тощо.

2.4 Проведення пошукової роботи з метою поповнення та вдосконалення музейних фондів, накопичення досвіду.

2.5 Музей проводить таку роботу:

• організує дослідницьку діяльність;

• сприяє поповненню фондів музею;

• організує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

• проводить просвітницько-виховну роботу серед учнівської молоді та інших категорій населення;

• бере участь у роботі районних заходах  та в історико-краєзнавчих дослідженнях;

• надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі.

 

3.     Облік і забезпечення збереження фондів

3.1 Облік пам’яток історії, які зберігаються в музеї, проводиться в порядку, визначеному нормативними документами Міністерства культури і мистецтв України.

3.2 Зібраний матеріал складає фонди музею і підлягає обліку в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом директора.

3.3 У разі припинення діяльності музею оригінальні пам’ятки історії та культури передаються до державних музеїв на умовах, що не суперечать чинному законодавству.

3.4 Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника музею.

 

4.     Керівництво роботою музею

4.1 Робота музею організується на основі самоврядування. При музеї створюється рада музею.

4.2 Рада музею:

• обирає голову і розподіляє обов’язки між членами ради;

• затверджує план роботи.

4.3 Директор школи сприяє організації та проведенню навчально-виховних заходів на базі музею.

 

     5.Фінансування

5.1. Витрати, пов’язані з пошуковою роботою, придбанням обладнання, технічних засобів та оформленням музею покриваються за рахунок коштів школи.

 

Уніфікований паспорт музею

1. Повна назва музею                історико- краєзнавчий музей Васильківської  загальноосвітньої школи І-ІІIступенів №3                                                         

2. Профіль музею                       історико- краєзнавчий

3. Форма власності                     комунальна

4. Засновник                                Загальноосвітня школа  І-ІІI ст..м.Василькова №3, Київської області.                                                

5.Власник                                      Васильківська загальноосвітня школа  І-ІІI  ст. №3

6.Підпорядкування                   Васильківська загальноосвітня школа І-ІІI ст.№3,

                                                      Міському відділу освіти м.Василькова                                                  

7.Заклад, що здійснює               Міський відділ освіти м.Василькова методичне керівництво                   

8.Статус                                        шкільний музей 

9. Категорія музею                      (за групою оплати праці)      

10.Адреса музею                          08600 м.Васильків , Київської області,  т. 2-25-35

11. Короткі історичні відомості:  музей заснований з ініціативи колишнього директора школи Гайдучак М.С. та вчителя географії  Кутова Т.В.  в 1999 році.Музей поновив роботу в 2012 році 24 травня . Музей розміщується в  холі школи . Вчителям і учням школи вдалося зібрати унікальні предмети домашнього вжитку, зразки творів декоративно-прикладного мистецтва нашої місцевості, матеріали про Ветеранів Великої Вітчизняної війни,матеріали про воїнів-інтернаціоналістів, встановлення Радянської влади на території краю, церковних старожитностей, матеріали про розвиток колгоспного будівництва, і т.д.. Екскурсійна група працює зі школярами, педагогами та гостями школи . В період роботи музею проводить народознавчі уроки і виховні заходи, спрямовані на виховання в учнів любові до України і рідного краю, поглиблення знань з історії та етнографії. Юні пошуковці беруть активну участь у Всеукраїнських та обласних краєзнавчих експедиціях. Пошуковці працюють над поповненням музею новими експонатами, збирають матеріали про непересічних творчих особистостей краю.

 

11 .Структура музею у музеї 14 розділів:

1. Найдавніше минуле краю

2.Історія м.Василькова

3. Етнографічний розділ

4.Історія декабристського руху.

5.Голодомор 1931-1933 в місті Василькові.

6. Велика Вітчизняна війна у нашому краї.

7. Розвиток народних промислів і ремесл.

8.Експозиція про воїнів-афганців.

9. З історії Васильківської ЗОШ №3.

10. Історія школи в світлинах.

11. Вчителі-фронтовики

12.Літопис школи

13.Матеріали про видатних людей рідного краю

14.Поробки учнів школи.  

12. Керівний склад музею (на громадянських посадах) керівник музею Харитоненко Алла Олексіївна

Раду музею очолює директор школи Сережка В.О.

Члени ради музею:

•         Іващенко Н.М – заступник директора школи з виховної роботи;

•         Білоножко С.О – заступник керівника музею;

          Клімова О.В. – педагог-організатор;

13. Персонал музею (на громадських посадах): керівник музею

                                                                                 Харитоненко Алла Олексіївна

14. Нерухомі пам’ятки історії та культури         в приміщені  музею.

15. Характеристика музейного приміщення      Хол школи

16. Технічний стан будівель                                 задовільний,приміщення

                                                                                    музею відремонтоване

17.Площа музею                                                40  м2

                                                                                             Загальна -40 м2

                                                                             Експозиційна – 40 м2

18. Охорона музею -                                         сторожова

19.Технічне оснащення музею -…..

20. Фонди музею                                              107 експонатів основного фонду.

 

Характеристика експозиційних розділів

Назва розділів:

             1. Найдавніше минуле краю

             2.Історія м.Василькова

             3. Етнографічний розділ

             4.Історія декабристського руху.

             5.Голодомор 1931-1933 в місті Василькові.

             6. Велика Вітчизняна війна у нашому краї.

             7. Розвиток народних промислів і ремесл.

             8.Експозиція про воїнів-афганців.

             9. З історії Васильківської ЗОШ №3.

             10. Історія школи в світлинах.

             11. Вчителі-фронтовики

             12.Літопис школи

             13.Матеріали про видатних людей рідного краю

             14.Поробки учнів школи.  

21.Режим роботи музею:                      згідно з графіком,  з 1000 до 1500 щодня,

                                                                  вихідні – субота і неділя

23.Дата складання паспорту              10 вересня 2010 року