інформаційна сторінка

 

 

Тема виховної  роботи

Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  на 2015- 2021 р.р.

Використання передових технологій виховного процесу

як умови розвитку творчої особистості

 

«Безумство  - діяти по-старому

і чекати на нові результати»

А. Енштейн

    Педагогічний колектив школи  протягом 2015-21р.р.  буде  працювати над темою  виховної роботи школи  «Використання передових технологій виховного процесу як умови розвитку творчої особистості».

      Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі виховання молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують.

    Тому рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме від результативності запровадження нових освітніх технологій, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Безперечно, вибір виховної технології починається з усвідомлення мети та основних завдань виховної роботи закладу.

Головна мета:

• забезпечити реалізацію концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
• виховання здорової нації;
• формувати особистісні риси громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин – патріот – гуманіст, сім’янин» 
• підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
• удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• розвиток учнівського самоврядування.

Основні завдання:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всевимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

 

Етапи втілення виховної теми «Використання передових технологій виховного процесу  як умови розвитку творчої особистості»

1-й етап  (2015-2016 н.р.):

Ø Проведення педагогічної ради на тему «Сучасні освітні виховні стратегії та технології: чинники формування якостей особистості».

Ø Ознайомлення з  сучасними виховними технологіями. 

2-й етап  (2016-2020 н.р.):

Ø Використання сучасних прогресивних технологій з метою розвитку життєвих компетентностей особистості.

Ø Застосування сучасних форм і методів навчання – запорука творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів.

3-й етап  (2020-2021 н.р.):

Ø Шляхи підвищення дидактичної компетентності вчителя як умова забезпечення якісної освіти.

Ø Підведення підсумків роботи над темою.

Ø Випуск посібника  та рекомендацій  «Сучасні виховні технології».

Етапи втілення виховної теми

«Використання передових технологій виховного процесу  як умови розвитку творчої особистості»

Тема виховної роботи

на 2015-2016 р.р.

«Використання передових технологій  виховного процесу як умови розвитку творчої особистості»

2015-2016 н.р.

Проведення педагогічної ради на тему «Сучасні освітні виховні стратегії та технології:

чинники формування якостей особистості».

Ознайомлення та  вивчення  сучасних виховних технологій. 

2016-2020 н.р.

Використання сучасних прогресивних технологій з метою розвитку життєвих компетентностей особистості.

Застосування сучасних форм і методів навчання – запорука творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів.

2020-2021 н.р.

Шляхи підвищення дидактичної компетентності вчителя як умова забезпечення якісної освіти.

Підведення підсумків роботи над темою.

Випуск посібника  та рекомендацій

«Сучасні виховні технології"

Педагогічний колектив разом з учнями та батьківською громад кістю  буде продовжувати втілювати  шкільні проекти в життя школи з метою вдосконалення виховного процесу:

І. Проект «Сучасний навчальний заклад»

ІІ. Проект «Васильків – наше місто! У ньому нам жити!»

ІІІ. Проект «Відродження духовності»

ІV. Проект «Родинне виховання»

V. Проект «Я і мої права»

VІ. Проект «Планета здоров’я»

VІІ. Проект «Мій світ захоплень і вподобань»

VІІІ.Проект «Екологічний майданчик»

І. Проект «Сучасний навчальний заклад»

1.     Програмні тези.

Золоті правила учня. Самоврядування – перший крок до демократизації. Самоосвіта. Що я знаю і чого хочу навчитись? Школа майбутнього.

2.     Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

Збереження традицій школи. Створення літопису шкільної родини. Випуск  шкільної газети. Робота шкільної ради. Співпраця з університетом «Крок».

3.     Діяльність у класному колективі.

Організація і проведення Дня самоврядування. Участь у творчих конкурсах різних рівнів. Конференції. Тематичні декади. Випуск газет. Наші традиції.

4.     Діяльність у сфері вільного вибору.

Науково-дослідна робота з предмета. Індивідуальна проектна робота. Виступи перед учнями та  батьками. Творчі пізнавальні ігри та конкурси.

5.     Організаційно - педагогічне забезпечення.

Статут школи. Правила внутрішнього розпорядку для учнів. Золоті правила учня.

ІІ. Проект «Васильків – наше місто! У ньому нам жити!»

1. Програмні тези.

Я –васильківчанин. Історія мого міста. Видатні люди міста. Мій внесок у славу й добробут рідного міста. Мій улюблений куточок міста.

2.Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

День міста. Шкільне і міське свято квітів. Конкурс малюнків, виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

3.Діяльність у класному колективі.

Конкурси, вікторини, зустрічі, екскурсії. Творчі зустрічі.

Виставки кращих художників школи, фотоаматорів, різноманітник виробів.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

 Колективна та індивідуальна проектна робота. Виставки творчих робіт учнів та педагогів школи. Концерти, виступи самодіяльності.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Патріотичне  виховання учнів, формування духовності й зміцнення моральних засад .

ІІІ. Проект «Відродження духовності»

1 Програмні тези.

Вивчаю, знаю, розумію історію та особливості своєї Батьківщини. Звичаї, обряди, фольклор. Вірні сини України. Культура і духовність. Майбутнє України будується сьогодні.

2. Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

Уроки мужності. Створення шкільної «Книги Пам’яті».  Акція «Турбота». Відзначення пам’ятних дат  для держави та народу. Виставки творчих робіт етнічного спрямування. Виховні заходи на основі Концепції національно-патріотичного виховання. Робота шкільного краєзнавчого музею.

3. Діяльність у класному колективі.

Обговорення актуальних суспільних проблем України. Походи й екскурсії  славним  історичним місцям України та міста. Ділові ігри. Тематичні вечори. Інтелект-шоу.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

 Наукові реферати до конкурсів історії України, географії України. Виступи на засіданнях. Конференції.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Національна програма патріотичного виховання розвитку громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності й зміцнення моральних засад суспільства.  Організація учнівського управління.

ІV. Проект «Родинне виховання»

1.     Програмні тези

Честь і гідність особистості. Я і моя родина. Мій родовід. Родинні традиції й свята. Правила сімейних взаємин. Світ і людство. Моя вдача, здібності, інтереси. Моє майбутнє. Мої мрії. Побут. Дозвілля. Мода. Шкільний дрес-код.  Культура поведінки й почуттів.

2.     Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

Робота соціальної та психологічної служби. Вивчення громадської думки, інтересів, запитів учнів. Презентація класних колективів. Фестиваль родинної творчості. Стіннівки «Мій родовід». День сім’ї. Свято родинних традицій. Родинні вогники. Конкурси «Школа має талант», «Козацькі розваги», «Конкурс лицарів», «Моя родина- моя сім’я».

3.     Діяльність у класному колективі.

Дні родинних свят  спільно з батьками учнів. Дні іменинників. Години спілкування спільно з психологом. Випуск класного куточка « Знайомтесь -  я  і моя родина! ».

4.     Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у конкурсах, заходах школи. Створення презентацій. Таланти родини – концертні виступи.

5.     Організаційно – педагогічне забезпечення.

Загальна декларація прав людини. Конвенція про права дитини.

V. Проект «Я і мої права»

1.     Програмні тези

Формування в учнів поняття про Конституцію України, права та обов’язки громадянина України, поваги до народних символів і національної символіки, державних Герба, Гімну, Прапора. Основні положення Загальної декларації про права людини, Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини. Формування основ трудового, громадянського, сімейного, кримінального права. Виховання почуття громадянської відповідальності за свої вчинки; формування негативного ставлення до проявів беззаконня, правопорушень.

2.     Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

Робота соціальної та психологічної служби. Складання соціального паспорта класу, школи. Облік дітей, що потребують особливої педагогічної уваги. Виконання планів заходів щодо реалізації Державної та регіональної програм запобігання дитячій безоглядності та Національної програми правової освіти населення:

3.Діяльність у класному колективі.

Години спілкування (спільно з психологом). Участь у місячниках правових знань, декади профілактики правопорушень. Диспути на теми. «Обов’язок. Відповідальність. Совість», тематична поличка  «Я  і мої обов’язки».

4.   Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у заходах, конкурсах, що проводяться в школі та місті. Правовий брейн-ринг.  Випуск тематичних газет та листівок.

5. Організаційно-педагогічне забезпечення.

Державна і регіональна програми запобігання дитячій безоглядності та Національна програма правової освіти населення.

VІ. Проект «Планета здоров’я»

1.     Програмні тези.

Усвідомлення учнями ролі  фізичної досконалості у всебічному, гармонійному розвитку особистості, свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я. Виховання потреби в регулярних заняттях спортом і дотримання режиму дня, в утвердженні здорового способу життя. Формування поняття про те, що турбота про своє здоров’я, фізичний розвиток є не лише особистою справою, а й суспільним обов’язком. Використання історичного досвіду фізичного виховання, формування рис лицарства й мужності, самовдосконалення тіла й духу.

2.     Діяльність шкільного колективу ( педагогічного і учнівського).

Виконання планів заходів із реалізації Національної програми «Діти України». Діяльність   шкільних проектів  «Школи сприянню здоров’я». Діяльність шкільних спортивних секцій та робота гуртків ДЮСШ.

3.     Діяльність у класному колективі.

Проведення змагань між класами, бесід про фізичний розвиток і гартування організму; «Твоє здоров’я – багатство Батьківщини», «Козацькі розваги», «Пошук на місцевості», «Мамо, тато і я – спортивна сім’я» «Влучний стрілець». Бесіди про здорове харчування, перегляд фільмів, відео, випуск стіннівок, фотогазет.

4.     Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у конкурсах і заходах щодо формування здорового способу життя. Театралізований виступ  агітбригади з пропаганди здорового способу життя.

Акція « Дерево здоров’я».

5.     Організаційно – педагогічне забезпечення.

Національна програма «Діти України», плану роботи Школи сприяннню здоров’я, використаання варіативної складової та мережі гурткової для  фізичного розвитку учнів.

VІІ. Проект «Мій світ захоплень і вподобань»

1.     Програмні тези.

Формувати основи естетичної культури, оволодіння цінностями й знаннями в галузі світового й народного мистецтва, архітектури, музики, танцювальної культури, побуту, ремесел. Формування правильного уявлення про смак і моду, потребу привносити естетику в поведінку, навчання, побут, працю, відпочинок, уміння робити все навколо себе прекрасним, власноручно примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

2.     Діяльність шкільного колективу.

Презентація класних колективів. Конкурси «Школа має талант», «Свято осені», «Козацькі розваги», тощо.  Проведення літературних, музичних, пісенних і театральних вечорів. Художні вернісажи. Виставки. Створення літопису школи. Проведення декади естетичного виховання.

3.     Діяльність у класному колективі.

Загальношкільні свята , участь у конкурсах різного рівня, виступи. Відкриті виховні години, літературні  та інтелектуально-спортивні флешмопи.

4.     Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у творчих конкурсах різних рівнів. Виставки, вернісажі, творчі проекти.

5.     Організаційно – педагогічне забезпечення.

Концепція художньо-естетичного виховання. Комплексна програма художньо-естетичного виховання.

VІІІ. Проект «Екологічний майданчик»

1.     Програмні тези.

Екологічна культура. Формування усвідомлення того, що людина є часткою природи, а людська історія – частина історії природи. Формування відповідальності за природу; залучення до природоохоронної діяльності. Виховання нетерпимого ставлення до вчинків, які завдають шкоди природі.

2.     Діяльність шкільного колективу.

Проведення екологічних акцій, суботників, трудового десанту. Виконання плану заходів із реалізації концепції безперервної екологічної освіти та виховання.

3.     Діяльність у класному колективі.

Екологічні десанти,  місячник екології, «Замість ялинки гілка», «Допоможи птахам взимку». Екскурсії. Огляди – конкурси. Трудовий десант «Чисто не там де прибрано, а там де не смітять», «Хай рідна школа сяє чистотою».

4.     Діяльність у сфері вільного вибору.

Підготовка проектних робіт з екологічної тематики. Участь у конкурсах, конференціях.

5.     Організаційно-педагогічне забезпечення.

Концепція безперервної екологічної освіти та виховання.

Одним із головних факторів успішного виховного процесу є  робота над різними напрямками :

Ø національно-патріотичне та громадянське виховання;

Ø превентивно-правове  виховання;

Ø родинне та моральне виховання;

Ø художньо-естетичне виховання;

Ø екологічне та трудове виховання;

Ø формування здорового способу життя;

Ø сприяння творчому розвитку особистості.

 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання та формування освіченої особистості. Суспільство потребує громадянина освіченого, активного, комунікабельного. Тому перед школою постає завдання – виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, які готові самовіддано розбудовувати  незалежну, демократичну, правову і соціальну державу. Виховна робота потребує не епізодичності, а системності – лише тоді буде результат.

Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом  інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є :  зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду.

Перш ніж втілювати  інноваційні технології в виховний процес, варто задуматися: чи дійсно так не влаштовує сучасну школу традиційна педагогічна технологія і чи дійсно впровадження інноваційних технологій є необхідним і гарантує ефективний результат.

Сьогодні в Україні паралельно існують традиційна та інноваційна освіта. Використання передових технологій виховного процес сприяє  розвитку творчої особистості.  Вдале і розумне поєднання традиційної та інноваційної виховної системи  створює великий і потужний виховний простір.

Використання передових технологій виховного процес  є результатом системних пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість.

Сучасні виховні  технології на сьогодні стали невід’ємною складовою діяльності педагога. Інноваційна освітня діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї для удосконалення освітньої практики.